תוכנית הכנס

יום 1

מדיניות ואסטרטגיה

סוגיום 1 - מדיניות ואסטרטגיהדוברים
הרצאהברכותמשפחת אוחיון, דויד זיגדון מנכ"ל מכון המחקר מיגל, עידית סילמאן שרת הגנת הסביבה, אביי שטרן- ראש עיר קריית שמונה, גיורא זלץ- ראש מועצה אזורית גליל עליון, עוז לוי - סמנכ"ל חשמל ורגולציה ברשות החשמל, אליעזק שלו- נשיא מכללת תל חי
הרצאהשינויי אקלים - הזדמנויות לתעשיה ולמחקר בישראלדרור בין - מנכ"ל הרשות לחדשנות
הרצאהעידן הצמח, חומרי העתיד ואנרגיה מתחדשתעודד שוסיוב, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית
קפה ונטוורקינג
הרצאההמלצות הוועדה הבין משרדית לאגריוולטאיעידו מור, מתאם הועדה, משרד האוצר.
פאנלשיתופי פעולה והעברת ידע בפרויקטים בינלאומיים- ישראל, גרמניה, צרפת, ארה"ביחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה, נציגי משרד האנרגיה הגרמני, Sun Agri, Solar Edge, EDF, Enlight
ארוחת צהריים ונטוורקינג
שולחנות עגוליםמיפוי החסמים והמכשולים והתוויית הדרכים לפתרון. קבוצות עבודה בשולחנות עגולים בשיתוף עם פורום האקלים של בית הנשיאפורום האקלים של בית הנשיא, אנשי מפתח ברגולציה וקביעת המדיניות, נציגי מגדלים, מובילי חדשנות מתחום האגריטק, חברות ויזמים, חוקרים ועוד.
פאנלמדע הנתונים כנקודת חיבור בין שני עולמות נפרדים- חקלאות ואנרגיהעופר שיר- מיגל, אגמטיקס, יחידה לחקלאות גולן, סולאראדג', גוגל קלאוד
הרצאהפרויקט הפיילוטים הלאומי- מה קרה בשנה האחרונה?ויני אלשטיין- יחידת המדען הראשי במשרד החקלאות, דורית הוכנר - תכנון במשרד האנרגיה
הצגת סטרטאפים והכרזת אתגר החדשנות בAPVEDF, ESIL, MIGAL
אירוע ערב: הצגת פוסטרים, מוזיקה וקוקטייל
אירוע צד- קבוצת העבודה המשותפת למשרדי האנרגיה הישראלי והגרמני

יום 2

חדשנות, טכנולוגיות ומחקר

סוגיום 2 - חדשנות, טכנולוגיות ומחקרדוברים
הרצאהברכותאורי דורמן- יו"ר החברה לפיתוח הגליל,ישראל כץ- שר האנרגיה, יו"ר קקל
הרצאהתמונת מצב של המחקר שנערך בגרמניה והלקחים שנלמדומקס טרומסדורף, מכון מחקר פרנהופר, גרמניה
הרצאההגדרת הבסיס לתוכנית העבודה לקידום אגריוולטאי לשנת 2023- פורום האקלים של בית הנשיאדב חנין- יו"ר פורום האקלים של בית הנשיא
דובי מילר/עוד יבין/דורון מרקלהצגת פרויקט הAPV הראשון בישראל- מעלה גלבוע, דוראל, קקל, מיגל
הרצאה מה למדנו בינתיים? הצגת פרויקטים וטכנולוגיתחברות אנרגיה ואגריטק
הפסקת קפה
FIRE CHATמנקודת מבט של חקלאי- כמה זה באמת מסובך?שרה מוזר ובר וויס
היערכות גופי המחקר בפיילוטים לניסויים רחבי היקף בהיבטים של תשתית מחקרית, ציוד, כח אדם וניהול.בהשתתפות נציגי שה"מ, משרד החקלאות, מופים אזוריים, מכון וולקני, מכוני מחקר ועוד.
הרצאההתקדמות המחקר המדעי באגריוולטאי
פאנלפאנל סיום: מחקר, חקלאות, אנרגיה, רגולציה- לאן פנינו מועדותחוקרים ואנשי אקדמיה
בראנצ' ונטוורקינג